Powered by Smartsupp

Zákaz konkurence ve světě soukromého a veřejného práva

Autor: Jan Kocina

  • Kód produktu: 10780
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 130
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-167-3
  • Datum vydání: únor 2010
  • Vaše cena s DPH: 410 Kč
ks
    Na dotaz
Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou problematiku zákazu konkurence je zkoumána vzájemná podmíněnost norem práva soukromého s normami práva veřejného. Autor upozorňuje i na to, že při předpokládané rekodifi kaci občanského, obchodního a případně pracovního práva je nutné zvažovat veškeré právní i faktické souvislosti vážící se na právní úpravu zákazu konkurence. Kniha je zajímavá zejména svým mezioborovým přístupem k institutu zákazu konkurence a ocení ji proto nejen akademičtí pracovníci, ale i odborníci z praxe a studenti právnických fakult.

Chcete se na něco zeptat?