Powered by Smartsupp

Základní informace o právní úpravě změn v nemocenském a důchodovém pojištění u zaměstnanců činných na základě DPP • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany

Změny od 1. 7. 2024

 • změna v oznamování nástupu do zaměstnání u všech zaměstnanců na DPP • postupy u stávajících i nových zaměstnanců
 • povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP, kteří nesplňující podmínky účasti na nemocenském pojištění
 • oznamování skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP
 • tiskopisy a lhůty pro plnění těchto povinností

Změny od 1. 1. 2025

 • režim oznámené DPP • podmínky účasti na nemocenském pojištění, placení pojistného na sociální zabezpečení
 • ostatní DPP (jeden a více zaměstnavatelů) • podmínky účasti na nemocenském pojištění a pro placení pojistného na sociální zabezpečení
 • oznamování záměru uplatňovat režim oznámené DPP
 • postupy zaměstnavatele u zaměstnanců v režimu oznámené DPP
 • postupy zaměstnavatele u zaměstnanců na DPP, kteří nejsou v režimu oznámené dohody
 • oznamování skončení režimu oznámené DPP
 • placení pojistného na sociální zabezpečení
 • tiskopisy a lhůty pro plnění povinností zaměstnavateli u DPP
 • služby ČSSZ pro zaměstnavatele
 • výklad zaměstnání malého rozsahu u DPP

Další připravované změny od roku 2025 dle schvalování legislativy

Aktuality dle vývoje legislativního procesu.

diskuze • odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. června 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26248
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat