Základy anatomie 2. kardiovaskulární a lymfatický systém

Autor: Miloš Grim, Rostislav Druga

 • Kód produktu: 61874
 • Nakladatelství: Galén, s.r.o.
 • Počet stran: 117
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-7492-235-0
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 390 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 351 Kč
ks
  V prodeji

Druhý díl Základů anatomie obsahuje informace o kardiovaskulárním a lymfatickém systému. Vzhledem k řadě novějších poznatků je část o srdci nově koncipována a jsou zařazeny i kapitoly o klinických zobrazovacích metodách vyšetření srdce a o vrozených vadách srdce. Kapitoly o vývoji srdce a o vývoji krevních a lymfatických cév připravili autoři s ohledem na soudobé poznatky založené na postupech buněčné a molekulární biologie. Uvádí molekulární mechanismy morfogenetických dějů a názvy příslušných molekul, aby se s nimi mohli studenti seznámit již nyní, neboť signální molekuly a transkripční faktory, které řídí morfogenezi, jsou exprimovány rovněž za patologických stavů a jejich stanovení má diagnostický význam. Rovněž problematice morfogeneze orgánových systémů je zde věnována větší pozornost než v předchozích dílech Základů anatomie. Do textu jsou navíc vloženy graficky zvýrazněné poznámky, které zdůrazňují funkci popisovaných struktur a uvádějí je do souvislosti s klinickou medicínou. Použité ilustrace mají převážně charakter jednoduchých a přehledných schémat, nechybí dokumentace z oblasti zobrazovacích metod a fotografie z archivu autorů textu. Text je určen především posluchačům lékařství, poslouží také v bakalářských studijních programech i v ostatních programech zaměřených na zdravotnickou problematiku.OBSAH:Předmluva


3. Srdce a systém krevních cév, systema cardiovasculare


Úvod


3.1. Srdce, cor


3.2. Vývoj srdce a jeho molekulární mechanismy


3.3. Tepny, arteriae


3.4. Žíly, venae


3.5. Vývoj krevních cév


4. Lymfatický systém, systema lymphaticum


Základní pojmy


4.1. Buňky lymfatického systému


4.2. Lymfatické orgány a tkáně


4.3. Kostní dřeň, medulla ossium


4.4. Lymfatické uzliny, nodi lymphatici


4.5. Slezina, lien


4.6. Kožní a slizniční lymfatická tkáň


4.7. Hlavní lymfatické kmeny, trunci et ductus lymphatici


4.8. Lymfatické uzliny a cévy krajin těla, nodi lymphatici et vasa lymphatica regionalia


4.9. Vývoj lymfatického systému


Literatura

Chcete se na něco zeptat?