Powered by Smartsupp

Základy DPH - dvoudenní seminář pro začátečníky a mírně pokročilé • podrobné seznámení s problematikou 10. 6. a 11. 6. 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: začátečníky a mírně pokročilé zájemce a pro nově registrované k DPH • dvoudenní seminář • 10. 6. a 11. 6. 2024

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz na vysvětlení důležitých pojmů v problematice daně z přidané hodnoty týkajících se především problematiky DPH v České republice – přeshraniční operace pouze okrajově, přenos daňové povinnosti, náležitosti daňových dokladů, sazby daně ve stavebnictví, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, daň v poměrné nebo krácené výši, správa daně v tuzemsku včetně registrace k DPH, povinné lhůty a další včetně změn od 1.1.2024.

Účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Abeceda DPH 2024" (ANAG 02/2024) v hodnotě 889,-Kč

 • Předmět daně- definice
 • Základní pojmy
 • Ekonomická činnost, osoby povinné k dani
 • Obrat pro účely DPH
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
 • Předmět plnění
 • Pořízení dopravního prostředku
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, vazby na DPH a KH
 • Sazby daně – změny od 1.1.2024
 • Sazby daně ve stavebnictví – informace GFŘ
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně • lhůty • opravné daňové doklady
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta
 • Nárok na odpočet u vybraného automobilu - od 1.1.2024
 • Poměrný nárok na odpočet – výpočet a příklad
 • Krácený nárok na odpočet – výpočet a příklad
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
 • Pokuty v rámci DPH a kontrolního hlášení
 • Povinné formuláře v rámci DPH ( přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)- podrobné seznámení posluchačů s jednotlivými typy formulářů a jejich vyplněním
 • Informace GFŘ k problematice DPH
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Vzhledem k tomu, že vysvětlení pojmů ze zákona o DPH, které se vyskytují už v úvodních paragrafech zákona, najdeme v zákoně v různých částech, nebude přesně dodržována posloupnost osnovy a proto není téma přesně rozděleno do dvou dnů.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. června 2024, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 26218
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 590 Kč Objednat