Základy klinické rehabilitace

Autor: Pavel Kolář, Miloš Máček a kolektiv

 • Kód produktu: 61875
 • Nakladatelství: Galén, s.r.o.
 • Počet stran: 167
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-7492-219-0
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 390 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 351 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní vzdělání fyzioterapeutů. Kniha se opírá o obsáhlou monografii Rehabilitace v klinické praxi Pavla Koláře et al., jejíž šíře, dosah i forma není pro studující ještě přístupná a vhodná jako první kontakt s tak složitým oborem.OBSAH:OBECNÁ ČÁST


1. Úvod


1.1. Pojetí a definice rehabilitace


1.2. Léčebná rehabilitace


1.3. Sociální rehabilitace


1.4. Pedagogická rehabilitace


1.5. Pracovní rehabilitace


1.6. Preventivní funkce rehabilitace


1.7. Výchozí principy rehabilitace


1.8. Bílá kniha o fyzikální a rehabilitační medicíně v Evropě


1.9. Typy rehabilitačních zařízení


1.10. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví


2. Léčebná rehabilitace


2.1. Rehabilitační ošetřovatelství


2.2. Léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního deficitu


3. Základní diagnostické postupy


3.1. Základy klinického vyšetření


3.2. Vyšetření jednotlivých tělesných regionů


4. Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření


5. Neuromotorický vývoj v raném období života


5.1. Klinické vyšetření pomocí motorických programů


5.2. Screening neuromotorického vývoje


5.3. Psychomotorický vývoj v časném dětském věku


6. Funkční a neurologická symptomatologie


6.1. Vyšetření posturálních funkcí


6.2. Vyšetření posturálních funkcí u dětí


7. Vyšetření svalového tonu


7.1. Fyziologický svalový tonus


7.2. Poruchy svalového tonu


7.3. Posturální rozložení poruch svalového tonu


7.4. Vyšetření zkrácených svalů


8. Vyšetření senzitivních funkcí


8.1. Testování citlivosti


8.2. Postup při vyšetření jednotlivých modalit čití


8.3. Klinické senzitivní syndromy


9. Vyšetření reflexů a mimovolních pohybů


9.1. Vyšetření reflexů


9.2. Vyšetření mimovolních pohybů


10. Vyšetření svalové síly


10.1. Svalová slabost


10.2. Svalová síla


11. Neurologická syndromologie


11.1. Primární myogenní léze


11.2. Poruchy nervosvalového přenosu


11.3. Postižení periferních nervů


11.4. Míšní syndromologie


11.5. Mozečková syndromologie


11.6. Extrapyramidový syndrom


11.7. Kmenové syndromy


11.8. Korové syndromy


12. Kineziologie a klinické vyšetření kloubního systému


12.1. Klasifikace pohybu v kloubech


12.2. Klinické vyšetření páteře, pánve a hrudníku


12.3. Klinické vyšetření pletence ramenního


12.4. Klinické vyšetření loketního kloubu


12.5. Klinické vyšetření zápěstí a ruky


12.6. Klinické vyšetření kyčelního kloubu


12.7. Klinické vyšetření kolenního kloubu


12.8. Klinické vyšetření hlezna a nohy


13. Testování závažnosti motorického postižení a omezení aktivit každodenního života


13.1. Metody používané k měření a hodnocení


13.2. Hodnocení závažnosti motorického postižení Testováním hrubé motoriky podle GMFM


13.3. Hodnocení omezení každodenních aktivit


13.4. Faktorové hodnocení podle Tardieu


14. Obecné fyzioterapeutické postupy


14.1. Pasivní pohyby a cvičení s asistencí


14.2. Cvičení svalové síly


14.3. Mobilizace měkkých tkání


15. Respirační fyzioterapie


15.1. Metody a techniky hygieny dýchacích cest


15.2. Dechová gymnastika


15.3. Metody a postupy využívající posturálně respirační funkce bránice


16. Dynamická neuromuskulární stabilizace


16.1. Základní principy posturálně lokomočních funkcí


16.2. Nácvik posturálně lokomoční stabilizace


16.3. Dynamické cvičení


17. Vybrané fyzioterapeutické koncepty


17.1. Vojtův princip reflexní lokomoce


17.2. Koncept manželů Bobathových


17.3. Senzomotorická stimulace


17.4. Feldenkraisova metoda


17.5. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabat, Knottová, Vossová)


17.6. Metoda podle Brunkowové


17.7. Metoda podle Brüggera


17.8. Aktivní terapie v závěsu


18. Fyzikální terapie


18.1. Rozdělení podle druhu aplikované energie


18.2. Rozdělení podle hlavního účinku


18.3. Kontraindikace fyzikální terapie


19. Balneologie


20. Ergoterapie


SPECIÁLNÍ ČÁST


21. Léčebná rehabilitace u vybraných neurologických onemocnění


21.1. Poruchy vědomí


21.2. Spastické syndromy a možnosti jejich ovlivnění


21.3. Poruchy rovnováhy


21.4. Poruchy nervosvalového přenosu a některá svalová onemocnění


21.5. Periferní parézy


21.6. Poškození míchy


21.7. Extrapyramidové poruchy


21.8. Poruchy mozečkových funkcí


21.9. Polyneuropatické syndromy


21.10. Neurodegenerativní onemocnění


21.11. Kraniocerebrální trauma a apalický syndrom


21.12. Roztroušená skleróza


21.13. Cévní onemocnění mozku


21.14. Dětská mozková obrna


22. Léčebná rehabilitace u vybraných ortopedických nálezů a po úrazech


22.1. Klasifikace podle symptomatologie


22.2. Klasifikace podle etiologie a patogeneze


22.3. Klasifikace podle lokalizace


22.4. Amputace končetin


23. Léčebná rehabilitace u vybraných interních onemocnění


23.1. Poruchy srdečního oběhu


23.2. Respirační poruchy


23.3. Poruchy metabolismu


23.4. Revmatické choroby


Doporučená literatura


Zkratky


Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?