Základy posuzování invalidity

Autor: Alena Zvoníková, Libuše Čeledová, Rostislav Čevela

  • Kód produktu: 88726
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 360
  • Vazba: váz., 14×21 cm
  • ISBN: 978-80-247-3535-1
  • Datum vydání: září 2010
  • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
    V prodeji
Kniha je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, popřípadě i revizní lékaře k bližšímu seznámení se základními principy posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k jednotlivým skupinám zdravotních postižení. Přispěje i k lepšímu pochopení zásad Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), která se v České republice zavádí do praxe od 1. července 2010.

Chcete se na něco zeptat?