Základy pracovního práva

Autor: Milan Galvas, Zdeňka Gregorová, Dana Hrabcová

  • Kód produktu: 45265
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 304
  • Vazba: brož. A5
  • ISBN: 978-80-7380-243-1
  • Datum vydání: duben 2010
  • Vaše cena s DPH: 363 Kč
ks
    V prodeji
Předkládaná kniha je výkladem základů pracovního práva po vydání nového zákoníku práce. Autoři se soustředili na vybrané nejdůležitější instituty pracovního práva se kterými denně přichází do styku jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé především v podnikatelské sféře a které by měli znát. Zejména tedy na pojem pracovního práva (tj. které vztahy jsou předmětem právní úpravy), pracovní poměr (pracovní smlouvu a její náležitosti, proces uzavírání pracovního poměru, otázky diskriminace, přeložení, převedení na jinou práci, pracovní cesty a náhrady, které s nimi souvisí, skončení pracovního poměru), náhradu škody, dovolenou. Zvláštní pozornost je věnována principům odměňování práce a překážkám v práci.
Kniha není učebnicí pracovního práva, otázek teorie pracovního práva se dotýká jen v nezbytné míře. Je určena malým zaměstnavatelům, kteří nemají vlastní právní oddělení, personalistům malých podniků, ale i zaměstnancům samotným. Autoři vycházejí z toho, že o oblasti pracovního práva se objevuje množství nesprávných představ. Předkládaná kniha by měla alespoň některé z nich uvést na pravou míru. Pro lepší pochopení právní terminologie byl připojen malý slovníček pojmů v práci používaných a pro zájemce o teorii seznam základní odborné literatury.

Chcete se na něco zeptat?