Základy sociologie

Autor: Eliška Novotná

  • Kód produktu: 1881
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 191
  • Vazba: brož. A5
  • ISBN: ISBN 978-80-247-2396-9
  • Datum vydání: únor 2008
  • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
    V prodeji
Přehledná publikace slouží jako základní text pro studenty příslušných oborů VŠ. Základy sociologie jsou zde představeny ve třech tématických na sebe navazujících blocích. Po úvodu, který seznamuje s předmětem sociologie a její metodou, jejím vznikem a vývojem, základními otázkami a paradigmaty, následuje blok věnovaný sociální integraci ústící v blok věnovaný sociálnímu uspořádání a v poslední blok věnovaný sociálnímu jednání. Jedná se o publikaci tzv. úvodu do studia. Její jedinečnost a atraktivnost pro studenty spočívá v tom, že v závěru každé kapitoly je uveden přehled pojmů a kontrolní otázky. Ke každé kapitole 1 – 12 náleží jedno cvičení ze cvičebnice v závěru publikace, jehož účelem je upevnění získaných znalostí.

Chcete se na něco zeptat?