Základy systemické terapie

Autor: Kurt Ludewig

  • Kód produktu: 88920
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 112
  • Vazba: brož., 14×21 cm
  • ISBN: 978-80-247-3521-4
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 195 Kč
ks
    V prodeji

Samostatný psychoterapeutický směr systemická terapie vznikl na začátku osmdesátých let 20. století jako další fáze vývoje rodinné terapie. Metody a techniky systemické terapie se však už dlouho používají i v jiných terapeutických školách a v nejrůznějších aplikačních oblastech. Kurt Ludewig patří k první generaci systemických terapeutů a je autorem několika základních publikací v oboru. Tuto svou knihu koncipoval jako úvod do problematiky, shrnuje v ní pregnantním a srozumitelným způsobem základy systemické terapie. Autor popisuje nejprve podstatu systemického myšlení na úrovni biologie, neurověd, sociologie a systemické teorie, v druhé části jsou pak představeny základy systemického jednání v terapeutické praxi. Kniha se stane cenným průvodcem jak pro studenty psychologie a příbuzných oborů a zájemce o systemickou terapii, tak i pro psychology a terapeuty.Obsah:


Úvodem k českému vydání

O autorovi

Předmluva

Část I Systemické myšlení

1. Co znamená výraz „systemický“?

1.1 Systemické myšlení

1.2 Systemická praxe

2. Základy systemického myšlení

2.1 Biologické základy

2.1.1 Pozorovatel

2.1.2 Pozorování

2.1.3 Poznávání

2.1.4 Realita

2.1.5 Užitečnost v komunikaci

2.2 Sociologické základy

2.2.1 Systém

2.2.2 Komunikace

2.2.3 Sociální systém

2.2.4 Systém interakcí – koncepce (sou)člena

3. Koncept „obrazu člověka“ – systemický princip

4. Systemické myšlení a psychoterapie – vzájemné historické souvislosti

4.1 Historie

4.2 Diferenciace

Část II Klinická teorie

5. Teoretické základy

5.1 Vymezení klinické teorie

5.2 Terapeutické dilema

5.3 Problém – žádost – zakázka – smlouva

6. Koncepty

6.1 Problém

6.1.1 Rozlišení zdraví/nemoc

6.1.2 Problémový systém

6.1.3 Životní problém / problémový systém

6.2 Diagnostika

6.3 Cíle

6.4 Terapeutický vztah

6.5 Intervence

7. Metodický rámec

7.1 Kritéria

7.2 10 + 1 vodítko/otázka pro orientaci systemické praxe

7.3 Techniky

8. Sociální služba

8.1 Pomoc a péče

8.1.1 Základní typy pomoci a péče

8.2 Účinné principy a výsledky

8.2.1 Působící faktory

8.2.2 Výsledky a výhledy

Literatura

Chcete se na něco zeptat?