Powered by Smartsupp

Zákon o České národní bance - komentář

Autor: Tomáš Rýdl, Josef Barák, Luděk Saňa, Petr Výborný

 • Kód produktu: 65452
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 318
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7478-622-8
 • Datum vydání: leden 2015
 • Běžná cena s DPH: 1 245 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -149 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 096 Kč
ks
  V prodeji
Podrobný komentář zákona o České národní bance. Autory komentáře jsou právníci České národní banky.

Autoři předkládaného komentáře naprosto správně vycházejí z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sledují dynamiku Zákona o ČNB v českých i unijních souvislostech ze všech nejdůležitějších hledisek. Budiž tu podtrženo, že právě dynamika vývoje právní úpravy centrálního bankovnictví je v posledních letech v EU značná. [...] Mimořádně hodnotným přínosem tohoto komentáře k Zákonu o ČNB jsou rovněž úvahy de lege ferenda. Autoři velmi zodpovědně předvídají vývoj ústavní i zákonné úpravy našeho centrálního bankovnictví v souvislosti se vstupem do třetí etapy hospodářské a měnové unie a s procesem přípravy na zavedení eura v naší zemi. Jsem hluboce přesvědčen, že se jejich dílo stane neodmyslitelným podkladem pro odbornou diskusi, nezbytnou pro politické rozhodnutí o datu přijetí společné měny Českou republikou.

Z recenzního posudku prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc.,

proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Chcete se na něco zeptat?