Powered by Smartsupp

Zákon o geologických pracích

Autor: Ondřej Vícha

 • Kód produktu: 65430
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-037-6
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 480 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -58 Kč
 • Vaše cena s DPH: 422 Kč
ks
  V prodeji

Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením.


Komentář vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2014 a reaguje na všechny nedávné legislativní změny titulního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, přijaté v souvislosti s novým zákonem o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a s novým kontrolním řádem. Komentář též zohledňuje aktuální soudní judikaturu (zejména Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR) a rozhodovací praxi vztahující se k zákonu o geologických pracích. Kniha je doplněna rovněž podrobným seznamem související odborné literatury, metodických dokumentů a užitečných internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice.


Pro uživatelské pohodlí je součástí knihy též úplné znění prováděcích vyhlášek k zákonu o geologických pracích a výčet ustanovení ze souvisejících právních předpisů, které se týkají právní úpravy projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.


Publikace napomůže lepší orientaci v oblasti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, neboť poskytuje komplexní přehled o všech otázkách souvisejících s touto problematikou.


Kniha je určena právnickým či fyzickým osobám působícím v oblasti geologie, odpovědným řešitelům geologických prací, dalším autorizovaným osobám, soudním znalcům, advokátům, firemním právníkům, pracovníkům státní správy i samosprávy, vlastníkům či správcům nemovitého majetku a dalším odborníkům, kteří přicházejí s problematikou geologických prací do styku. Odpovědi na řadu otázek najde v knize i ostatní uživatelská veřejnost. Dále může kniha sloužit i jako srozumitelná pomůcka studentům vysokých a středních odborných škol a jako vítaná příručka při přípravě ke zkouškám odborné způsobilosti.


O autorovi:


JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (1976) je odborným asistentem na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 dokončil doktorské stadium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1999 až 2012 působil jako právník na odboru legislativním Ministerstva životního prostředí ČR, kde se zabýval zejména geologickým a horním právem a související legislativou na úseku ochrany životního prostředí. Publikuje v odborných periodikách, je autorem celé řady odborných textů a spoluautorem mj. slovníku pojmů používaných v právu životního prostředí (ABF – nakladatelství ARCH, 2004), vysokoškolské učebnice práva životního prostředí (Bratislavská vysoká škola práva, 2006, 2009), praktika z práva životního prostředí (Leges, 2013), monografie Princip “znečišťovatel platí” z právního pohledu (Linde, 2014) nebo komentářů k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (Leges, 2009) a k zákonu o ochraně ovzduší (C. H. Beck, 2013). Je členem České společnosti pro právo životního prostředí.

Chcete se na něco zeptat?