Powered by Smartsupp

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (č. 104/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

Autor: Helena Huclová, Miroslav Kubíček, Přemysl Polák

 • Kód produktu: 66309
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1240
 • Vazba: váz., 17 x 24 cm
 • ISBN: 978-80-7598-838-6
 • Datum vydání: červenec 2020
 • Běžná cena s DPH: 3 185 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -319 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 867 Kč
ks
  V prodeji

Právní stav ke dni 30. 4. 2020.

Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném vydání.

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech představuje jednu z podstatných částí českého trestního řízení, zároveň jde o velmi dynamickou oblast – šest let od nabytí účinnosti zákona o mezinárodní justiční spolupráci přibývá změn geometrickou řadou. Příčina je zřejmá – stále se rozšiřující dosah tzv. evropského právního řádu, resp. rostoucí vliv práva EU na právní řády členských států a na jejich unijní vztahy.

Nejpodstatnější změnou z hlediska praktického dopadu bylo zavedení evropského vyšetřovacího příkazu (směrnice 2014/41/EU), tj. nového mechanismu právní pomoci mezi členskými státy EU (s výjimkou Irska a Dánska) postaveného na zásadě vzájemného uznávání rozhodnutí, na kterou tento komentář samozřejmě reaguje.

Všechna nová i změněná ustanovení autoři svými poznámkami, stanovisky a zejména znalostmi souvislostí uživateli představují a přibližují. Podstatnou částí druhého vydání komentáře je ovšem reakce na vývoj judikatury, a to judikatury Soudního dvora Evropské unie, českých obecných soudů a Ústavního soudu. Šest let praktického užívání zákona nezůstalo bez důsledků aplikační praxe obstát.

Komentář se podrobně věnuje nálezové judikatuře, která vymezuje vztah vydávacího řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?