Powered by Smartsupp

Zákon o náhradě škody v oblati hospodářské soutěže - komentář

Autor: Kramařík, Petr, Svoboda, Sztefek, Valdhans

 • Kód produktu: 66026
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 228
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7598-056-4
 • Datum vydání: červenec 2018
 • Běžná cena s DPH: 645 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -77 Kč
 • Vaše cena s DPH: 568 Kč
ks
  V prodeji

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů.

Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou je také zavedení pravidla, že náhrada škody má zohledňovat tzv. časovou újmu peněz. Odlišně od občanského zákoníku je upravena problematika promlčení, kdy zákon zavádí pětiletou promlčecí lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody, která počíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla mj. o omezování hospodářské soutěže, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení takového protiprávního jednání. Zákon se dále snaží usnadnit cestu k získání náhrady za způsobenou škodu tím, že specificky upravuje problematiku zpřístupnění důkazních prostředků, a snaží se tak překlenout informační asymetrii, která v praxi významným způsobem ztěžuje uplatňování těchto nároků.

Komentář je prvním uceleným výkladem nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení s využitím relevantní judikatury.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?