Powered by Smartsupp

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář

Autor: Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová

 • Kód produktu: 66341
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 88
 • Vazba: brož., 13,9 x 18,5 cm
 • ISBN: 978-80-7598-868-3
 • Datum vydání: říjen 2020
 • Běžná cena s DPH: 295 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 266 Kč
ks
  V prodeji

Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním.

Cílem zákonodárce při přijímání zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bylo zakotvit v českém právním řádu možnost domáhat se na státu náhrady újmy, která očkovanému nebo osobě blízké vznikla v důsledku podrobení se povinnému očkování, neboť je to právě stát, kdo ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. Tato možnost do přijetí zákona absentovala. Jedná se přitom o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit.

Komentář je určen pro každého, kdo se bude o problematiku odškodňování následků povinného očkování zajímat, a každého, koho se bude tato problematika osobně týkat. Je samozřejmě určen také právníkům a advokátům, kteří budou očkované a jejich blízké při aplikaci zákona zastupovat.

Právní stav publikace je k 1. 9. 2020.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?