Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související - Komentář

Autor: Tvrdý, Bártová

  • Kód produktu: 10683
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 502
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7400-099-7
  • Datum vydání: březen 2009
  • Vaše cena s DPH: 870 Kč
ks
    V prodeji
Autoři v předkládané publikaci komentují jak vlastní nový zákon proti „praní špinavých peněz“ a financování terorismu na základě zkušeností a praktických problémů s jeho používáním, tak i související změny v dalších zákonech a současně i praktické uplatňování nařízení ES o informacích o plátci doprovázejících bezhotovostní převody peněžních prostředků. Výklad přitom vychází ze zkušeností s uplatňováním předcházejícího zákona č. 61/1996 Sb., který byl novým zákonem č. 253/2008 Sb. od 1. 9. 2008 nahrazen. Komentář obsahuje také komplexní informaci o souvisejících právních předpisech ČR a ES a vedle toho i o mezinárodních smlouvách a dokumentech, z nichž tyto právní předpisy vycházejí.
Publikace je určena především zainteresované podnikatelské veřejnosti, zejména z oblasti tzv. „povinných osob“, ale své praktické uplatnění najde i u odborníků působících v trestní oblasti, včetně justice. Jako studijní pomůcka může dobře posloužit také studentům finančního a trestního práva.

Chcete se na něco zeptat?