Zákon o obětech trestných činů - komentář s judikaturou (2. dop. a rozš. vyd.)

Autor: Jiří Jelínek a kolektiv

 • Kód produktu: 65367
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 320
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-016-1
 • Datum vydání: duben 2014
 • Běžná cena s DPH: 550 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -55 Kč
 • Vaše cena s DPH: 495 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na peněžitou pomoc od státu a reguluje vztahy mezi státem a subjekty, které obětem poskytují odbornou pomoc. Zákon také novelizuje deset právních předpisů. Rozsáhle byl novelizován zejména trestní řád, ve kterém došlo k rozšíření procesních práv poškozeného v trestním řízení a zavedení nového institutu tzv. předběžných opatření.


Publikace komplexně zpracovává problematiku obětí trestných činů. Obsahuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, související judikaturu a veškeré relevantní související právní předpisy. Autoři věnují značnou pozornost též novelizovaným ustanovením trestního řádu i mimotrestních předpisů, které rovněž opatřili zevrubným komentářem.


Druhé, doplněné a rozšířené vydání komentáře mimo jiné reaguje na změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva účinné k 1. 1. 2014 a upozorňuje na vliv nové úpravy na aplikaci ustanovení komentovaného zákona.


Komentář vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. února 2014 a z judikatury k této úpravě.


Kniha je cennou pomůckou nejen pro práci neziskových organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů, ale také soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, advokátů a dalších představitelů právní teorie a praxe. Obsahuje užitečné informace i pro oběti trestných činů a širší okruh zájemců o otázky postavení obětí v České republice.

Chcete se na něco zeptat?