Powered by Smartsupp

Zákon o ochraně spotřebitele - Komentář

Autor: Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

 • Kód produktu: 65700
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 347
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-984-7
 • Datum vydání: srpen 2016
 • Běžná cena s DPH: 685 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -82 Kč
 • Vaše cena s DPH: 603 Kč
ks
  V prodeji
Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí pro uzavírání transparentních obchodů. Zákonodárce tak musí k fungování těchto principů stanovit jednak soukromoprávní prostředky ochrany spotřebitele (informační povinnosti, právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, povinnost z vadného plnění, povinnost k náhradě škody ad.), a jednak veřejnoprávní sankce za porušení některých dalších povinností zaměřených zejména na poctivé jednání podnikatelů a bezpečnost spotřebitelů (trestání za správní delikty, resp. trestné činy). Zákon je tak základním předpisem pro každodenní transakce a je tak určen nejen subjektům řešícím spory z porušení zákona, ale i obchodníků a kupujících, kterých se dotýká bezprostředně.

První komentář k předpisu od více než 20 let jeho účinnosti zahrnuje rovněž i výklad k posledním novelám zákona týkajících se nových nekalých praktik a mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Chcete se na něco zeptat?