Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

Autor: Helena Kučerová, Eva Horzinková

 • Kód produktu: 65883
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 832
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-211-0
 • Datum vydání: září 2017
 • Běžná cena s DPH: 990 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -149 Kč
 • Vaše cena s DPH: 842 Kč
ks
  V prodeji

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.

Bohatě citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Kniha navazuje na oblíbený komentář autorek k předchozímu zákonu o přestupcích a jistě se opět stane cennou pomůckou pro každodenní praxci správních orgánů i pachatelů přestupků a jejich zástupců.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?