Powered by Smartsupp

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - praktický komentář

Autor: Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil

 • Kód produktu: 65945
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 776
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-212-7
 • Datum vydání: leden 2018
 • Běžná cena s DPH: 980 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -118 Kč
 • Vaše cena s DPH: 862 Kč
ks
  V prodeji

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva. Současně nová právní úprava zaznamenává výraznou formalizaci správního trestání po stránce procesní. To přináší zvýšené nároky na odbornost úředních osob, které budou novou úpravu aplikovat.

Nový komentář přináší praktické návody k postupu podle nového přestupkového řádu vycházející z dosavadní praxe autorů. Výklad ke každému ustanovení je přehledně členěn podle jednotlivých institutů. Komentář doplňuje důvodová zpráva a přehled použitelné správní judikatury.

Komentář je určen především pověřeným úředním osobám, které budou o přestupcích rozhodovat.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?