Zákon o platebním styku. Komentář

Autor: Ing. Mgr. Dalibor Strnadel, JUDr. Jiří Beran, Tomáš Nýdrle

 • Kód produktu: 66302
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 1000
 • Vazba: váz., 16,4 x 21,7 cm
 • ISBN: 978-80-7598-788-4
 • Datum vydání: červenec 2020
 • Běžná cena s DPH: 2 550 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -255 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 295 Kč
ks
  V prodeji

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a zároveň odpovědi na otázky vyvolané úpravou druhé směrnice o platebních službách, která byla výsledkem složitě vyjednaného kompromisu mezi zástupci členských států, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Autory tohoto jedinečného komentáře, kteří se podíleli na vyjednávání v Radě EU např. druhé směrnice o platebních službách, druhé směrnice o elektronických penězích, nařízení o přeshraničních platbách v eurech a nařízení o mezibankovních poplatcích, jsou JUDr. Jiří Beran (ředitel odboru Finanční trhy II na Ministerstvu financí řešící legislativu finančního trhu v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, včetně transpozice evropské legislativy), Mgr. Ing. Tomáš Nýdrle (vedoucí oddělení Platební služby a tržní infrastruktura na Ministerstvu financí) a JUDr. Ing. Dalibor Strnadel (vedoucí oddělení platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti v Kanceláři finančního arbitra). Autoři komentář zpracovali s náležitou pečlivostí, propojili aktuální českou úpravu jak s unijní, v které se velmi dobře orientují, tak i s původním zněním zákona o platebním styku.

Komentář je zpracován velmi přehledně, podrobně a čtivě. Obsahuje obecná ustanovení; subjekty platebního styku, jejich práva a povinnosti; platební systémy; práva a povinnosti při poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz; podrobné informace o platebních účtech; ustanovení o bezpečnosti v oblasti platebního styku; o přestupcích a dohledu a kontrole.

Komentář je díky své celistvosti určen všem subjektům pohybujícím se na finančním trhu – nejen poskytovatelům platebních služeb, advokátům, soudcům, ale i přímo uživatelům.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?