Powered by Smartsupp

Zákon o právu shromažďovacím - praktický komentář

Autor: Kateřina Jamborová, Jan Potměšil

 • Kód produktu: 66105
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 220
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7598-225-4
 • Datum vydání: únor 2019
 • Běžná cena s DPH: 465 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -56 Kč
 • Vaše cena s DPH: 409 Kč
ks
  V prodeji

Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i v soudním řízení správním, jakož i z komunikace se svolavateli i účastníky shromáždění.

Komentář by měl být praktickým návodem pro všechny zúčastněné. Snahou autorů bylo poskytnout v předložené publikaci návod nejen pro situace běžné a obvyklé, ale i takové, kde samotné znění zákona neposkytuje jasné řešení. To vše pokud možno srozumitelnou a návodnou formou, bez abstraktních akademických úvah. Komentář přesto zohledňuje nejdůležitější judikaturu, a to včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva, na niž je přinejmenším před správními soudy stále častěji odkazováno.

Zvláštní pozornost je věnována poslední velké novele zákona (č. 252/2016 Sb.), jejímž cílem bylo umožnit orgánům veřejné moci pružněji reagovat na různé typy shromáždění a nové problémy a konflikty, které stále se rozvíjející praxe přináší. S ohledem na dosavadní metodickou činnost a rozhodující podíl na přípravě zmíněné novely je tento komentář do značné míry zároveň i autorským výkladem, jímž je nastiňován zamýšlený účel a smysl zákonných norem.

Právní stav komentáře je k 1. 1. 2019. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?