Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. • praktické zkušenosti s aplikací zákona

Určeno pro: zaměstnance, kteří mají agendu smluv na starosti a to všech subjektů, kterým zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv: státu, územně samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím (státním i územně samosprávných celků), veřejným vysokým školám, státním podnikům, zdravotním pojišťovnám, Českému rozhlasu, České televizi, ale třeba i obchodním společnostem, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Cíl: Zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy velmi širokému okruhu povinných subjektů, i když zdaleka ne všichni mají úplně stejné povinnosti. Seminář se bude věnovat praktickým zkušenostem s uveřejňováním jednotlivých typů smluv v centrální databázi, a to i s ohledem na již druhou novelu zákona, která je v současné době před podpisem prezidenta republiky a která pravděpodobně přinese zrušení několika výjimek.

Program semináře:

Jak se liší povinně uveřejňovaná smlouva od běžných smluv

 • základní definiční vymezení a charakter smluv podle občanského zákoníku
 • odlišnost smlouvy povinně uveřejňované v registru smluv

Okruh povinných subjektů a na koho se zákon vztahuje (včetně reakce na novelu zákona a zejména na nyní projednávanou druhou novelu zákona o registru smluv)

 • stát a jeho složky
 • územně samosprávné celky
 • další subjekty a výjimky z pravidel

Okruh uveřejňovaných informací

 • jaké smlouvy se uveřejňují, dodatky smluv, přílohy smluv
 • jak se určí hodnota plnění nad 50 tisíc Kč – rozdíl mezi určením hodnoty smlouvy pro posouzení, zda smlouva patří mezi povinně uveřejňované a pro správné vyplnění metadat
 • právo na informace a jeho hranice
 • opakující se plnění a limit 50 tisíc Kč
 • ochrana utajovaných informací
 • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
 • anonymizace údajů s přihlédnutím k GDPR
 • ochrana obchodního tajemství
 • další výjimky

Uveřejňování smluv v registru a sankce za neuveřejnění smlouvy

 • rozsah uveřejněných informací, (metadata, přílohy smlouvy, dodatek smlouvy)
 • termín a doba uveřejnění, požadavky Katastrálního úřadu na uveřejnění smlouvy
 • následky ne/uveřejnění smlouvy – neúčinnost smlouvy, zrušení smlouvy od počátku a plnění z neplatných smluv
 • oprava uveřejněné smlouvy – kdy lze a co lze opravovat

Dotazy a diskuse

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. října 2019, 9.00 - 12.00
 • Variabilní symbol: 15680
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat