Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2022

Autor: JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková

  • Kód produktu: 5569
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 904
  • Vazba: brožovaná
  • Vydání:3. aktualizované
  • Datum vydání: vyjde v květnu 2022
  • Vaše cena s DPH: cca 749 Kč
ks
    Připravujeme

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k datu vydání publikace, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí

Publikace reflektuje změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyvolané zákonem č. 363/2021 Sb., který výrazným způsobem upravuje zejména regulaci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dávek pěstounské péče, dohod o výkonu pěstounské péče a zavádí zaopatřovací příspěvek jako novou dávku pro osoby opouštějící pěstounskou péči nebo ústavní výchovu.

Obsahuje rovněž výňatky souvisejících právních předpisů

Pro přehlednost jsou součástí publikace též výňatky relevantních ustanovení právních předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní ochrany dětí včetně novelizované vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové dokumentace.

Přínos publikace pro praxi

Autorky v této knize nejenže přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují též filozofii vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění. Zvláště cenné je propojení s jednotlivými ustanoveními předpisů souvisejících, jakož i literatura vztahující se k jednotlivým ustanovením. Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou publikací, která je využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace