Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář

Autor: Romana Rogalewiczová, Kateřina Cilečková, Zdeněk Kapitán, Martin Doležal a kol.

 • Kód produktu: 11305
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 758
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-713-2
 • Datum vydání: listopad 2018
 • Běžná cena s DPH: 1 690 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -169 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 521 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu.
Dalšími stěžejními oblastmi úpravy jsou zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy osvojení a pěstounské péče, resp. pěstounské péče na přechodnou dobu, sociální kuratela a sociálně-právní ochrana v mezinárodním a přeshraničním kontextu. Významnou součástí sociálně-právní ochrany dětí je její poskytování subjekty, které nemají status orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tj. pověřenými osobami. Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je upraven také výkon pěstounské péče.
Tento komentář byl zpracován ve snaze nabídnout čtenářům praktický výklad reagující na problémy, s nimiž se praxe pravidelně setkává nebo na které v praxi není jednotný názor.

Chcete se na něco zeptat?