Powered by Smartsupp

Zákon o soudech a soudcích - komentář

Autor: Jiří Grygar

 • Kód produktu: 66074
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 576
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7598-162-2
 • Datum vydání: listopad 2018
 • Běžná cena s DPH: 1 265 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -190 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 075 Kč
ks
  V prodeji

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního předpisu v oblasti soudnictví a organizace soudů. JUDr. Grygar o komentáři říká, že si „klade za cíl označit sporné body, podat jejich praktický výklad a nástin možných řešení a případně též nastínit návrhy v úvahu přicházejících budoucích změn právní úpravy“.

V komentáři se autor zabývá mimo jiné organizací soudů, rozvrhem práce, soudci a jejich kárnou odpovědností, přísedícími, justičními čekateli a dalšími tématy.

Komentář sám obsahuje i výklad k ustanovením týkajícím se tzv. generátoru přidělování, která budou účinná od 1. 3. 2019 a zároveň i poslanecký návrh z 2. 10. 2018, který institut generátoru náhodného přidělování upravuje. Dále v komentáři najdete i navrhovanou úpravu v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR, která je k datu vydání komentáře stále v legislativním procesu.

Aktuální právní stav komentáře je k 2. 10. 2018.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?