Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (3. vyd.)

Autor: Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová a kolektiv

  • Kód produktu: 10935
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 992
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-7400-350-9
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 1 880 Kč
ks
    V prodeji

Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře je doplněn o novou judikaturu, včetně výběru z judikatury Ústavního soudu. Aktualizovány jsou kromě samotného zákona i odkazy na související právní předpisy a doplněna je i poslední odborná literatura k danému tématu.

Jedná se o nezbytnou pomůcku v praxi advokátů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků, policistů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí i všech dalších pracovníků, kteří přicházejí do styku s kriminalitou mládeže. Komentář využijí jistě i pedagogové a studenti právnických a dalších humanitně zaměřených fakult.

Chcete se na něco zeptat?