Zákon o státním podniku v praxi

Autor: Jaroslav Muroň

 • Kód produktu: 92092
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-271-0352-2
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 129 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -13 Kč
 • Vaše cena s DPH: 116 Kč
ks
  V prodeji

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.Z obsahu:


Úvodní slovo autora

Předmluva významného ekonoma

Předmluva vrcholového manažera státního podniku

Předmluva vysokého úředníka Ministerstva průmyslu a obchoduČÁST I.

Vývoj státních podniků po roce 1990 a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 pro upevnění a zkvalitnění postavení těchto právnických osob v organizační struktuře státu1. Hospodářská reforma po roce 1989 a její dopad na státní podniky

2. Státní podniky a jejich význam

3. Důvody a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 obsažené v zákoně č. 253/2016 Sb.ČÁST II.

Právní úprava státního podniku a její aplikace v praxi4. Vymezení působnosti zákona o státním podniku

5. Státní podnik jako samostatný subjekt a jeho vztah k majetku státu

5.1 Definice státního podniku

5.2 Majetek podniku

5.3 Kmenové jmění podniku

5.4 Majetek a jmění podniku

5.5 Určený majetek podniku

5.6 Nemovité věci v majetku podniku

5.7 Právo stavby

5.8 Nájem a pacht nemovitého majetku

5.9 Majetková účast státního podniku v jiné právnické osobě

5.10 Nehmotný majetek podniku

6. Založení a vznik státního podniku

6.1 Založení státního podniku

6.2 Zakládací listina

6.3 Vznik státního podniku

7. Zrušení státního podniku a přeměna státního podniku

7.1 Zrušení státního podniku

7.2 Zrušení státního podniku podle právních předpisů o privatizaci majetku státu

7.3 Přeměna státního podniku

7.4 Změna právní formy státního podniku

8. Likvidace státního podniku a zánik státního podniku

8.1 Význam likvidace a její obecné principy

8.2 Přechodná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k probíhajícím likvidacím státních podniků

8.3 Postavení a činnost likvidátora státního podniku

8.4 Zánik státního podniku

9. Orgány státního podniku

9.1 Orgány státního podniku obecně

9.2 Ředitel státního podniku

9.3 Odpovědnost a povinnosti ředitele

9.4 Dozorčí rada státního podniku

9.5 Souhlas dozorčí rady s jednáním ředitele

9.6 Zákaz konkurence

9.7 Výbor pro audit

10. Zakladatel státního podniku

10.1 Postavení zakladatele a jeho činnost

10.2 Vztah zakladatele k orgánům státního podniku

11. Právní subjektivita státního podniku, jeho práva a povinnosti

11.1 Právní subjektivita státního podniku

11.2 Právo hospodařit s majetkem státu

11.3 Pořizování a nabývání majetku státním podnikem

11.4 Další práva a povinnosti státního podniku

12. Nakládání s majetkem podniku

12.1 Majetek podniku, který státní podnik trvale nebo dočasně nepotřebuje k provozování podnikatelské činnosti a dispozice s tímto majetkem

12.2 Převody majetku podniku do příslušnosti hospodařit organizačních složek státu nebo jiných státních organizací a do práva hospodařit jiných státních podniků

12.3 Převody majetku podniku do vlastnictví právnických nebo fyzických osob

12.4 Převody majetku podniku do vlastnictví územních samosprávných celků

12.5 Smlouvy o převodech majetku podniku

12.6 Registr smluv

12.7 Další způsoby nakládání s majetkem podnikuČÁST III.

Některá vybraná témata úzce související s platnou právní úpravou postavení a činnosti státních podniků13. Státní podniky vzniklé podle zákona č. 111/1990 Sb.

13.1 Charakteristika zákona č. 111/1990 Sb.

13.2 Činnost státních podniků v období ekonomické transformace po roce 1990

13.3 Konec platnosti zákona č. 111/1990 Sb. a současná právní regulace státních podniků podle tohoto zákona vzniklých

14. Správa železniční dopravní cesty jako jiná státní organizace podnikatelského charakteru

14.1 Vývoj organizační struktury v železniční dopravě po roce 1990

14.2 Správa železniční dopravní cesty, s. o.

15. Budějovický Budvar, národní podnik, jako zvláštní typ státní organizacePřílohy

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění účinném od 1. 1. 2017

Použité právní předpisy

Seznam funkčních státních podniků ke dni 1. 1. 2017 v členění 

podle resortů

Chcete se na něco zeptat?