Zákon o svobodném přístupu k informacím

Autor: Furek, Rothanzl, Jirovec

 • Kód produktu: 11163
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 1264
 • Vazba: váz., 14,5x23 cm
 • ISBN: 978-80-7400-273-1
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 1 990 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -199 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 791 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k výraznějším změnám v oblasti práva na informace, opak je pravdou. Především v letošním roce došlo k významné novelizaci zákona v souvislosti s transpozicí směrnice 2013/37/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Kromě toho, nebo snad především, zákon za uplynulé čtyři roky velmi významným způsobem dotvořila judikatura správních soudů.

Komentář je určen především povinným subjektům, ale využijí jej i žadatelé o informace. Autoři, kteří pracují ve veřejné správě nebo svůj profesní život ve veřejné správě začínali, se snaží poskytnout pokud možno ucelený výklad zákona s ohledem na praktické problémy, s nimiž se aplikující orgány mohou setkat či již setkaly. Výklad proto vychází z judikatury správních soudů i z dostupné odborné literatury. Součástí komentáře jsou též vzory úkonů povinných subjektů a rozsáhlý citační aparát relevantních soudních rozhodnutí.

Komentář vychází z právního stavu a stavu judikatury k 31. říjnu 2015.

Chcete se na něco zeptat?