Powered by Smartsupp

Zákon o veřejných dražbách

Autor: Rakovský, Líznerová, Haščák

 • Kód produktu: 11307
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 600
 • Vazba: váz., 14x23 xm
 • ISBN: 978-80-7400-712-5
 • Datum vydání: prosinec 2018
 • Běžná cena s DPH: 1 190 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 190 Kč
ks
  V prodeji

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí.
Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem rekodifikace soukromého práva a výsledků rozhodovací praxe. Jeho ambicí je prostřednictvím výkladu skloubit zákon zakotvený terminologicky a právně filozoficky v pozdních 90. letech minulého století se současnými tržními podmínkami a právními mantinely vycházejícími z úplně nově (a jinak) pojatého civilního práva.
Autoři komentáře věří, že zákon o veřejných dražbách lze vyložit tak, aby nekolidoval s obecným občanským právem a naopak z široké úpravy mnoha institutů občanského zákoníku těžil.

Chcete se na něco zeptat?