Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Autor: Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv

 • Kód produktu: 65965
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 468
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7552-929-9
 • Datum vydání: únor 2018
 • Běžná cena s DPH: 850 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -85 Kč
 • Vaše cena s DPH: 765 Kč
ks
  V prodeji

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České republiky a příslušnou judikaturou.

V úvodních studiích čtenář najde souhrnný výklad základních pojmů i z jiných právních odvětví, jako je rodinné nebo dědické právo, a jejich vztah k právní úpravě obsažené v zákoně č. 221/1999 Sb. Autoři věnují pozornost vzniku, průběhu, změně a zániku služebního poměru, výkonu a době služby, řádné dovolené, zvláštnostem průběhu služby vojáka z povolání, občanským právům vojáka (včetně jejich omezení), vojenskému kázeňskému právu, péči a zabezpečení vojáků z povolání, právní odpovědnosti, zejména odpovědnosti vojáka za škodu způsobenou státu a odpovědnosti státu za škodu způsobenou vojákovi a souvisejícím otázkám náhrad, výsluhovým náležitostem, rozhodování ve věcech služebního poměru, řešení žádostí a stížností vojáků z povolání, počítání času, lhůtám a dobám, promlčení a prekluzi, bezdůvodnému obohacení, zajetí a nezvěstnosti či nárokům v důsledku úmrtí vojáka z povolání.

Po bezmála 20 letech od účinnosti zákona jde o jeho první ucelený výklad, který reaguje také na všechna důležitá tuzemská i evropská soudní rozhodnutí posledních let týkající se služebního poměru vojáků z povolání. Ve výkladu je zapracována novela zákona vydaná pod č. 263/2017 Sb., účinná od 1. října 2017. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?