Powered by Smartsupp

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 1. 2024

Autor: Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang v.o.s.

  • Kód produktu: 2973
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 768
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v listopadu 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 849 Kč
ks
    Připravujeme

Aktualizované vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek zahrnuje legislativní změny a poznatky plynoucí ze závěrů rozhodovací praxe, ke kterým došlo v poslední době, včetně velké novelizace účinné od 16. 7. 2023. Přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením, odpovědi na četné praktické otázky, které vznikají v průběhu zadávání veřejných zakázek. Pomocí řady praktických příkladů vysvětluje, jak správně chápat a aplikovat jednotlivá ustanovení zákona.

Zadávání veřejných zakázek podrobně a přehledně

Publikace zohledňuje aktuální rozhodnutí orgánů dohledu a opírá se o bohaté zkušenosti autorů z praxe. Komentář se vedle základních institutů veřejného zadávání, k nimž patří jednotlivé kategorie zadavatelů, systematika druhů veřejných zakázek a stanovení jejich předpokládané hodnoty, podrobně věnuje jednotlivým postupům zadavatele v zadávacích řízeních, včetně koncesního řízení, a podmínkám pro jejich použití.
Publikace zahrnuje také prováděcí právní předpisy k zákonu a rozsáhlou přílohovou část. Jde proto o publikaci určenou pro zadavatele, dodavatele, ale též administrátory veřejných zakázek a další osoby podílející se na průběhu zadávacích řízení.

Chcete se na něco zeptat?