Powered by Smartsupp

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 1. 2024

Autor: Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LL.M.

  • Kód produktu: 2973
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 768
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7554-400-1
  • Vydání:3. aktualizované
  • Datum vydání: leden 2024
  • Vaše cena s DPH: 849 Kč
ks
    Právě vyšlo

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek zahrnuje legislativní změny a poznatky plynoucí ze závěrů rozhodovací praxe, ke kterým došlo v poslední době, včetně doposud nejrozsáhlejší novelizace účinné od 16. 7. 2023, provedené zákonem č. 166/2023 Sb. Změny provedené touto novelou se dotkly relativně velkého počtu ustanovení.

Zadávání veřejných zakázek podrobně a přehledně

Publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením, odpovědi na četné praktické otázky, které vznikají v průběhu zadávání veřejných zakázek. Pomocí řady praktických příkladů vysvětluje, jak správně chápat a aplikovat jednotlivá ustanovení zákona. Zohledňuje aktuální rozhodnutí orgánů dohledu a opírá se o bohaté zkušenosti autorů z praxe. Komentář se vedle základních institutů veřejného zadávání, k nimž patří jednotlivé kategorie zadavatelů, systematika druhů veřejných zakázek a stanovení jejich předpokládané hodnoty, podrobně věnuje jednotlivým postupům zadavatele v zadávacích řízeních, včetně koncesního řízení, a podmínkám pro jejich použití. Kniha se nevyhýbá problematickým otázkám, na které praxe a výklad často narážejí. Poskytuje nejen komplexní a provázaný výklad aktuálního právního stavu, ale je také praktickým průvodcem pro každého, kdo se v oblasti veřejných zakázek pohybuje. Publikace obsahuje také prováděcí právní předpisy k zákonu a rozsáhlou přílohovou část. Jde proto o publikaci určenou pro zadavatele, dodavatele, ale též administrátory veřejných zakázek a další osoby podílející se na průběhu zadávacích řízení.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?