Powered by Smartsupp

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář (2. vyd.)

Autor: Barbora Steinlauf, Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Aneta Stieranková

 • Kód produktu: 66538
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 800
 • Vazba: váz,. 15 x 18,9 cm
 • ISBN: 978-80-7676-653-2
 • Datum vydání: květen 2023
 • Běžná cena s DPH: 1 760 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -176 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 584 Kč
ks
  V prodeji

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Zákon o zdravotních službách upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. Stanoví povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním orgánům, pacientům i dalším subjektům. Zakotvuje právní instituty, z nichž některé vyplývají z evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, jako např. dříve vyslovená přání pacientů. Podrobně stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů.

Zákon o specifických zdravotních službách nahradil řadu dosud převážně prováděcích právních předpisů a řeší skutečně specifické úseky zdravotních služeb, jako jsou asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, genetická vyšetření, ověřování nových lékařských postupů dosud nezavedených v klinické praxi, posudková péče, pracovně lékařské služby, lékařské ozáření, ochranné léčení a nově též protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba. Praktický komentář upozorňuje na souvislosti obou zákonů s dalšími právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem, trestním zákoníkem, a také s již zmíněnou evropskou Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Kromě upozornění na souvislosti s dalšími právními předpisy je tento praktický komentář zaměřen tak, aby byl pokud možno srozumitelným výkladem pro použití obou zákonů v praxi, a to nejen pro právníky, ale i pro zdravotnické pracovníky. Dá se určitě říci, že se jedná o jednu ze základních publikací v oblasti zdravotnického práva, která se nyní dočkala svého dalšího vydání.

Autoři tohoto komentáře jsou zkušenými praktiky v oblasti zdravotnického práva a jsou převážně právníky České lékařské komory.

Právní stav komentáře je k 1. 1. 2023.

Chcete se na něco zeptat?