Zákoník práce a aktuality v roce 2022 • prezenčně v Olomouci i on-line

Určeno pro: všechny zájemce jak ze soukromého tak i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, mzdovým účetním a vedoucím pracovníkům • Účastníci obdrží materiály vypracované lektorem, ZDARMA publikaci "Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2022 (ANAG, 02/2022 v hodnotě 999,- Kč)

 • Vztah zákoníku práce (ZP) a občanského zákoníku
 • Závislá práce a nutnost jejího výkonu v pracovněprávních vztazích
 • Vznik nebo změna pracovního poměru, a to i jmenováním
 • Obsah pracovní smlouvy – doba určitá a zkušební doba
 • Výpověď – všechny výpovědní důvody
 • Okamžité zrušení pracovního poměru – zvlášť hrubé porušení tzv. pracovní kázně
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • DPP a DPČ
 • Některé otázky pracovní doby a jejího rozvržení
 • Dovolená a její problémy
 • Překážky v práci
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdžíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. května 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24646
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat