Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM

Program semináře:

 • příprava novel zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti – změny u dočasného vyslání zaměstnanců v rámci EU podle nové evropské směrnice – co mohou čeští zaměstnavatelé očekávat ve mzdových a dalších pracovních podmínkách svých zaměstnanců, pokud je v rámci poskytování služeb vysílají do jiných států EU
 • změny výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • změny výpočtu srážek ze mzdy a některé problémové otázky exekučních a ostatních srážek ze mzdy a oddlužení
 • změny v odměňování – minimální mzda, nejnižší úroveň zaručené mzdy a „tabulkové“ platy
 • některé hrubé chyby zaměstnavatelů v odměňování zaměstnanců a při výpočtu průměrného výdělku, včetně chyb v odměňování práce přesčas
 • pracovní poměry na dobu určitou
 • změny pracovního poměru – jak vnímá Nejvyšší soud převedení na jinou práci?
 • některé otázky skončení pracovního poměru, zejména porušení povinností a neuspokojivé pracovní výsledky
 • problémové otázky doručování písemností
 • překážky v práci, vč. návštěv lékaře – jak je to s rehabilitací?
 • posuzování pracovních úrazů a jejich odškodňování. Jak je řešit u tzv. „home office“?
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2019, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 15719
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 290 Kč