Zákoník práce – aktuální legislativní novinky • dovolená v příkladech – vybrané problémy • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva

Cíl: poskytnout základní informace o připravovaných či nadcházejících změnách zákoníku práce. Dále na praktických příkladech uchazečům názorně vysvětlit úpravu dovolené a navazující výkladové a aplikační problémy, se kterými se lze v praxi setkat.

Program semináře:

zákoník práce - aktuální legislativní novinky

 • předběžné informace k transpoziční novele zákoníku práce a některých dalších zákonů - navržené změny se např. týkají informační povinnosti zaměstnavatele, DPP a DPČ (např. zavedení práva na dovolenou, rozvrhování pracovní doby, změny v odměňování), výkonu práce na dálku (HW), doručování pracovněprávních písemností atd. (pozn: materiál byl koncem ledna předložen vládě, Parlament jej teprve bude projednávat)
 • Zákon č. 358/2022 Sb. účinný od 1.12. 2022 - novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a některých dalších zákonů, mj. i zákoníku práce: otcovská dovolená, jakožto zvláštní překážka v práci (§ 195a ZP); dílčí změny v případě nařízené karantény (ochranná doba atd.)

dovolená v příkladech – vybrané problémy

 • čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené (vysvětlení postupu na modelových příkladech)
 • vliv překážek v práci na délku dovolené (ošetřování/péče o dítě, karanténa, překážky na straně zaměstnavatele, sick days, neplacené volno, rodičovská a mateřská dovolená, DPN atd.)
 • výpočet dovolené při změně úvazku nebo výměry dovolené během roku (možné postupy, výhody/nevýhody
 • čerpání dovolené v části směny - zákonné podmínky, možný postup na konci rok
 • čerpání dovolené ve svátek (kdy se dovolená započte, a kdy ne?)
 • převod dovolené do dalšího roku na žádost zaměstnance - zákonné podmínky, kolik hodin dovolené lze max. převést, určení převedené dovolené k čerpání do 30.6.

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. března 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19750
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat