Powered by Smartsupp

Zákoník práce po novele k 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024 – sešit

Autor: Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Dana Roučková

  • Kód produktu: 2796
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 208
  • Vazba: brožovaná
  • Vydání:21. aktualizované
  • Datum vydání: vyjde v říjnu 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 200 Kč
ks
    Připravujeme

Zcela mimořádně, nikoliv jako obvykle až k 1. lednu každého kalendářního roku, se již v průběhu tohoto roku čtenářům představuje 21. vydání publikace Zákoník práce v aktuálním znění účinném k 1. říjnu 2023 spolu se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým skupinám jeho ustanovení.

Zohledňuje tzv. transpoziční novelu zákoníku práce

Důvodem pro dřívější vydání publikace je přijetí významné a zásadní tzv. transpoziční novely zákoníku práce, v níž se promítají požadavky zejména dvou evropských směrnic, kterými jsou Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a Směrnice EP a Rady 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů.

Podrobněji k legislativním změnám

Novela obsahuje i některé další více či méně související věcné změny týkající se např. nepřetržitého odpočinku zaměstnance, obnovení možnosti další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, zjednodušení povinností při doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem včetně posílení elektronického doručování, zpřesnění podmínek výkonu „práce na dálku“, zlepšení postavení zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásadních změn v této oblasti, jakými jsou rozvrhování pracovní doby, poskytování dovolené, jiných překážek v práci a další.

Účinnost aktuálních změn – připravte se včas

Novela zákoníku práce má dělenou účinnost s tím, že naprostá většina věcných změn nastává již dnem 1. října 2023, zbývající změny včetně „dovolené dohodářů“ nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024 a dočasné opatření spočívající v zavedení institutu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2028.

Přínos publikace

Kromě aktuálního paragrafového znění zákoníku práce k 1. říjnu 2023 je součástí publikace komentář k jednotlivým věcně souvisejícím skupinám zákonných ustanovení vztahujících se ke konkrétní pracovněprávní problematice, v němž jsou zdůrazněny změny provedené poslední novelou zákoníku práce a stručně uvedeny i zkušenosti z aplikace některých problematičtějších zákonných ustanovení, a to též s ohledem na aktuální soudní judikaturu. Hlavním cílem této publikace je poskytnout praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce s přesahem komentáře do prováděcích právních předpisů k němu, a to s ohledem na běžné praktické potřeby nejširší odborné i laické veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?