Powered by Smartsupp

Zákoník práce k 7.5.2021 - komentář s judikaturou (2. akt. a přep. vyd.)

Autor: Antonín Kottnauer, Helena Úlehlová, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek

 • Kód produktu: 78013
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 978
 • Vazba: váz., 15 x 21 cm
 • ISBN: 978-80-7502-474-9
 • Datum vydání: srpen 2021
 • Běžná cena s DPH: 1 790 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -179 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 611 Kč
ks
  V prodeji

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se:

 • výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto přechodů,
 • zpřesnění týkajících se právní úpravy pracovní doby,
 • zpřesnění týkajících se náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce,
 • pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež,
 • nové právní úpravy čerpání dovolené, v návaznosti na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance a krácení dovolené,
 • nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance a nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých,
 • nové právní úpravy sdíleného pracovního místa a
 • zpřesnění právní úpravy doručování písemností v pracovněprávních vztazích.

 

Autoři podávají ucelený výklad všech uvedených změn zákoníku práce i těch institutů pracovního práva, které změněny nebyly. Praktické je doplnění komentáře bohatými citacemi z použitelné judikatury.

Cílem komentáře je usnadnit čtenáři orientaci v novelizované právní úpravě a nabídnout výklad ustanovení, která by mohla v praxi vyvolávat nejasnosti nebo výkladové problémy.

Chcete se na něco zeptat?