Powered by Smartsupp

Transpoziční novela zákoníku práce - změny u DPP/DPČ, home office a další vybrané problémy • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Program semináře:

Účastníkům semináře budou blíže představeny a vysvětleny vybrané změny zákoníku práce, jež k 1. 10. 2023 a k 1. 1. 2024 přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.). Výklad se zaměří zejména na následující oblasti:

  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) - např. povinnost rozvrhovat „dohodářům“ pracovní dobu, poskytovat jim nepřetržité odpočinky, přestávky v práci na jídlo a oddech, evidovat jejich pracovní dobu, změny u překážek v práci a v oblasti odměňování (příplatky), žádost o zaměstnání v pracovním poměru a dodatečné odůvodnění výpovědi, právo na dovolenou pro „dohodáře“ od 1. 1. 2024
  • výkon práce na dálku - dohoda o práci na dálku, vypověditelnost, zvláštní režim při „samorozvrhování“ pracovní doby zaměstnancem, náhrada nákladů včetně možnosti jejich paušalizace, žádost o výkon práce na dálku
  • informační povinnost zaměstnavatele o obsahu pracovněprávního vztahu – změny při informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru, zvláštní úprava informační povinnosti u zaměstnanců vysílaných k výkonu práce do zahraničí, zvláštní informační povinnost vůči „dohodářům“, přechodná ustanovení
  • žádost o čerpání rodičovské dovolené, žádost o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu pracovní doby
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 12. prosince 2023, 9.00 - 15.00
  • Variabilní symbol: 19902
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat