Powered by Smartsupp

Zákoník práce ve školské praxi 2. vydání

Autor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

 • Kód produktu: 54648
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 400
 • Vazba: brož,. 14,5 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-87173-67-1
 • Datum vydání: říjen 2022
 • Běžná cena s DPH: 660 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -66 Kč
 • Vaše cena s DPH: 594 Kč
ks
  V prodeji

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně jako v minulosti lze totiž očekávat odlišnosti a výkladové problémy v aplikaci novelizovaného zákoníku práce, a to zejména s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení. Publikace bude zaměřena mj. na tyto části zákoníku práce: Individuální pracovněprávní vztahy: • vznik pracovního poměru (pracovní poměry na dobu určitou, jmenování ředitelů škol a dalších vedoucích pracovníků) • změny pracovního poměru (přidělení k jinému zaměstnavateli, pracovní cesty) • zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru) • pracovní doba (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, přestávky v práci a doba odpočinku) • překážky v práci • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • dovolená na zotavenou • pracovní podmínky (stravování, školení zaměstnanců) • náhrada škody v pracovněprávních vztazích (dohody o hmotné odpovědnosti, výše škody) • odměňování závislé práce (mzdové a platové předpisy, minimální mzda, nenárokové složky platu). Kolektivní pracovněprávní vztahy: • subjekty kolektivního pracovního práva • obsah kolektivních smluv a kolektivní vyjednávání • kolektivní smlouvy – specifika kolektivního vyjednávání v podmínkách škol a školských zařízení • vynutitelnost závazků z kolektivních smluv. Kromě zdůraznění aktuálních změn účinných od 1.9.2022 publikace samozřejmě obsahuje ucelený a systematický výklad všech částí zákoníku práce, a to bez ohledu na to, která z nich byla aktuálně novelizována. Publikace obsahuje aktuální úplné znění zákoníku práce s přehlednou strukturou jeho jednotlivých částí. V elektronické podobě je doplněna úplným zněním zákoníku práce po jeho novele včetně řady užitečných vzorů dokumentů používaných v pracovněprávních vztazích (vše ke stažení na webových stránkách). Termín vydání publikace je začátek školního roku 2022/2023. Předpokládáme, že tak bude publikace včas k dispozici všem školám a školským zařízením, aby mohlo vedení škol a školských zařízení připravit aplikaci změněných pracovněprávních vztahů téměř současně s jejich aplikací v novém školním roce.

Chcete se na něco zeptat?