Powered by Smartsupp

Záležitosti nesporného řízení (EPI163)

Autor: Markéta Flanderková Šlejharová

  • Kód produktu: 11485
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 216
  • Vazba: brož,. 14,1 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-7400-916-7
  • Datum vydání: duben 2023
  • Vaše cena s DPH: 420 Kč
ks
    V prodeji

Monografie se zaměřuje na právně-teoretické vymezení nesporného řízení dle nejvýznamnějších českých, rakouských a německých právně-teoretických koncepcí, na základě kterých jsou stanovena stěžejní diferenciační kritéria pro odlišování sporného a nesporného řízení. V návaznosti na vymezená kritéria je posuzována povaha konkrétních řízení projednávaných dle zákona o zvláštních řízeních soudních, a dále pak řízení, která jsou projednávána dle občanského soudního řádu a o jejichž povaze nepanuje v právní teorii jednotný názor. Povaha posuzovaných řízení je taktéž porovnávána (umožňuje-li to úprava dané matérie) se stávající německou a rakouskou právní úpravou a se závěry o jejich sporné či nesporné povaze v rovině právně-teoretické. Posuzovaná řízení jsou rozdělena celkem do čtyř skupin: 1. klasické jádro nesporných řízení, 2. nesporná řízení, jejichž projednání v režimu sporného řízení je ze své podstaty vyloučeno, 3. nesporná řízení, jejichž projednání v režimu sporného řízení je nevhodné, a v neposlední řadě 4. tzv. hraniční případy stojící na pomezí sporného a nesporného řízení. V závěru monografie jsou v návaznosti na provedené posouzení shrnuty úvahy nad českou procesněprávní úpravou nesporných řízení de lege ferenda

Chcete se na něco zeptat?