Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění • povinnosti zaměstnavatelů

Určeno pro: pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká • POZOR !!! Prodloužená doba semináře do 15.00 hod.

Program semináře:

Jaké předpisy se vztahují na zaměstnance a jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů (základní přehled)

 • Jaké předpisy z pohledu cizineckého, pracovního, sociálního a daňového práva se aplikují na:

- občany EU a jejich rodinné příslušníky

- občany EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky

- občany třetích zemí (smluvních a nesmluvních)

- dopady Brexitu na občany Velké Británie

 • Související povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce
 • Sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

Sociální a zdravotní pojištění – kam platit pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • Evropská koordinační nařízení

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

- určení, kam platit pojistné v různých situacích

- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení

- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají

- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

- dopady Brexitu

 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení – rozdílné povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • zdanění příjmů zaměstnanců – daňových nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly – kdy musejí odvádět daň z příjmů pronajatých zaměstnanců
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu – speciální forma zdanění daňových nerezidentů
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – práce jen v ČR, práce v ČR a v zahraničí, home office
 • stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • superhrubá mzda a povinné pojistné, nová pravidla pro zaměstnance podléhající předpisům sociálního zabezpečení v jiném členském státě EU, EHP nebo Švýcarsku
 • benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezen
 • kdy může a kdy nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • novela směrnice o vysílání pracovníků – výrazné zpřísnění podmínek
 • notifikační povinnosti
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2019, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 22385
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat