Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění

Určeno pro: pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice, v druhé části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU, informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, statutární orgány

Cíl: seznámit se s povinnostmi souvisejícími se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Program semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • pojistné předpisy a daňové předpisy

Sociální a zdravotní pojištění – kam platit pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení

        - na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

        - určení, kam platit pojistné v různých situacích

        - výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení

        - postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

        - rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají

        - nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu • kdy aplikovat srážkovu a kdy zálohovou daň
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • stanovení superhrubé mzdypři platbě pojistného do zahraničí
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • odčitatelné položky od základu daně u cizinců - daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezen
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční vyúčtování • kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • notifikační povinnosti
 • cestovní náhrady
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění

Diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. října 2019, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15689
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat