Powered by Smartsupp

Zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů ve světle novel 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce

Cíl: v roce 2024 došlo k významným změnám v uvolnění přístupu na pracovní trh pro občany vybraných států, byl upraven i způsob hlášení volného pracovního místa, zrušení testu trhu práce, ke zcela novému způsobu hlášení nástupu, změn a ukončení zaměstnání cizinců v ČR (digitalizace). Probereme nejen tyto novinky, ale i pobyt a zaměstnávání občanů Ukrajiny. V následující části probereme i pojistné. Rozebereme evropské předpisy i dvoustranné smlouvy pro určení příslušnosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, možnosti výjimek na základě rámcové dohody při částečném zahraničním home-office v rámci EU, nové povinnosti zaměstnavatelů ohledně dohod o provedení práce. V závěrečné části se budeme zaobírat daňovou problematikou, a to zejména určením daňové rezidence, zdanění příjmu za práci v České republice a mimo ni (příjmů za dny zahraničních pracovních cest), možnosti uplatnění slev na dani a položek snižujících základ daně u daňových rezidentů a omezení pro daňové nerezidenty.

Program semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují, upozornění na nová pravidla

 • pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy ekonomické migrace, služba Czech Trade a MPO„Podpora ekonomické migrace“)
 • volný přístup na trh práce pro příslušníky vybraných států, hlášení volného pracovního místa, zrušení testu trhu práce, digitalizace hlášení nástupu, změn a ukončení zaměstnání cizince)
 • zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce/standardní zaměstnanecká karta, další povolení – rozdíly a povinnosti)
 • pojistné předpisy a daňové předpisy vztahující se na cizince

Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

- určení, kam platit pojistné v různých situacích

- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí (nový přístup v EU)

- rámcová dohoda o výjimkách pro některé home-office (jaké podmínky splnit a jak žádat)

- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, kam legislativě podléhají

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, dohody o provedení práce od 1.7. 2024 a 1.1.2025 u cizinců

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení podle nového pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele, upřesnění podle pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba, jak rozlišit, jaké jsou rozdílné povinnosti
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • dohody o provedení práce a daňoví nerezidenti
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně - progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • opravy zdanění v ČR a možnosti pro zaměstnavatel podle toho, zda nesprávné zdanění způsobil zaměstnanec nebo zaměstnavatel
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21163
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat