Zápisy práv do katastru nemovitostí

Autor: Jan Pavelec

 • Kód produktu: 66411
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 724
 • Vazba: váz., 15,7 x 23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7598-983-3
 • Datum vydání: květen 2021
 • Běžná cena s DPH: 1 760 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -176 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 584 Kč
ks
  V prodeji

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu rozhodujícího v mezích zákonem stanovené přezkumné působnosti o povolení vkladu těchto práv do katastru nemovitostí. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených vkladových listin. V úvodních kapitolách je obsažen též nezbytný teoretický výklad nemovitých věcí, potažmo předmětů evidence katastru nemovitostí. V závěrečných kapitolách nejsou opomenuty ani zápisy prováděné do katastru nemovitostí formou záznamu a formou poznámky. Obsáhlá je zejména kapitola věnovaná poznámkám spornosti, jejichž zápisy do katastru nemovitostí úzce souvisejí s principem materiální publicity. Jde tedy o jakousi kompilaci práva katastrálního a občanského práva hmotného, včetně nutných průniků do dalších souvisejících právních odvětví soukromého i veřejného práva.

Monografie je určena zejména zaměstnancům katastrálních pracovišť, ale též širší odborné veřejnosti, soudům a jiným orgánům veřejné moci, realitním kancelářím, bankám, exekutorům, insolvenčním správcům, advokátům, notářům a dalším praktikujícím právníkům či studentům vysokých škol s právním zaměřením.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?