Powered by Smartsupp

Zásadní změny v oblasti mzdové a personální agendy od 1. 1. 2024

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024

Obsah semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti – zákon č.281/2023 Sb.

Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

 • Nejdůležitější změny:
 • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů
 • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)
 • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Přestávka na oddech • nepřetržitý denní odpočinek • nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Nárok na dovolenou u DPP a DPČ – od 1.1.2024 • příklady výpočtu • náhrada odměny za dovolenou
 • Nárok na příplatkové odměny - §§ 115 až 118 ZP
 • Výpočet průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Rodičovská dovolená (§ 196)
 • pružné uspořádání práce
 • Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku
 • Doručování písemností s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
 • Doplatek se netýká náhrady mzdy
 • Další změny v této oblasti
 • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • Změny v oblasti příjmů fyzických osob
 • Zrušení slevy na studenta • omezení slevy na manželku/manžela, atd.
 • Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v peněžní i nepeněžní formě
 • Příspěvky na penzijní a životní pojištění
 • Limity pro benefity
 • Zdanění příjmů zálohou daně v roce 2024 (sazba 23% při zdanitelném příjmu nad 3 násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění)
 • Poplatník bez prohlášení a zdanitelný příjem do 4 000 Kč v měsíci
 • DPP do 30.6.2024 a od 1.7.2024

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou ZDP
 • Nové redukční hranice pro rok 2024
 • Maximální vyměřovací základ v roce 2024
 • Další parametrické změny
 • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny u OSVČ
 • Zvýšené zálohy jako pro OSVČ hlavní, tak i pro vedlejší
 • Daňový základ u OSVČ hlavní

Parametrické změny ve zdravotním pojištění

 • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění
 • Minimální vyměřovací základ
 • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024
 • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce

Další změny k datu konání semináře

Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2024

Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS

diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. ledna 2024, 9.30 - 14.30
 • Variabilní symbol: 26112
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat