Zásoby – komplexní průvodce účtováním a oceňováním (4. aktualizované vydání)

Autor: Louša František

 • Kód produktu: 89028
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-4115-4
 • Datum vydání: leden 2012
 • Běžná cena s DPH: 269 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -27 Kč
 • Vaše cena s DPH: 242 Kč
ks
  V prodeji

Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství p=raktických a názorných příkladů popisuje nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité méně časté případy. Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní, pracovníci FÚ, auditoři apod.Z obsahu
ÚVOD

1. VYMEZENÍ POJMU ZÁSOBY

2. ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ

3. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB

3.1 Základní pravidla oceňování

3.2 Oceňování nákupů účtovaných v cizích měnách

4. ZPŮSOBY POUŽÍVANÉ PRO OCENĚNÍ NAKOUPENÝCH ZÁSOB

4.1 FIFO

4.2 Vážený průměr

4.3 Vážený průměr zjednodušeně

4.4 Pevná cena

4.5 Oceňovací odchylky (odchylky od skutečné pořizovací ceny zásob)

5. POŘÍZENÍ ZÁSOB

5.1 Pořízení zásob nákupem

5.1.1 Příklady účtování pořízení zásob nákupem

5.1.2 Další možnosti

5.2 Rozvrhování oceňovacích odchylek

5.2.1 Základní způsoby rozvrhu odchylek

5.2.2 Další možnosti a okolnosti důležité pro správný rozvrh odchylek

5.3 Nezlikvidované doklady

5.4 DPH

5.5 Účtování zásob přímo do spotřeby

5.6 Slevy na nakoupené zásoby

5.6.1 Bonus

5.6.2 Skonto

5.7 Vratky ze spotřeby

5.8 Aktivace

5.9 Účtování zásob vlastní výroby

5.9.1 Možnosti účtování zásob vlastní výroby

5.9.2 Oceňování výrobků předem danými cenami

5.9.3 Dílčí ukončování zakázek

6. REKLAMACE PŘI POŘÍZENÍ A PRODEJI ZÁSOB

6.1 Účtování u odběratele, způsob A, přijetí dobropisu

6.2 Účtování u odběratele, způsob B, přijetí dobropisu

6.3 Účtování u odběratele, vrácení dodávky

6.4 Účtování u dodavatele

6.5 Reklamace vztahující se k minulým obdobím

7. KONEC ROKU – ZÁSOBY NA CESTĚ A DOHADNÉ POLOŽKY

8. VYSKLADNĚNÍ

8.1 Darování zásob a jejich přijetí

8.2 Prodej zásob

8.3 Použití zásob k jiné spotřebě než prodeji zboží

8.4 Renovace náhradních dílů a úprava zásob

8.5 Přeskladnění

8.5.1 Přeskladnění výrobků do vlastní prodejny

8.5.2 Přeskladnění mezi sklady

8.6 Škody na zásobách

8.7 Vklady zásob do podnikání

8.8 Zvířata

9. NESKLADOVATELNÉ ZÁSOBY

10. PŘECENĚNÍ ZÁSOB NA SKLADĚ

11. PŘIJETÍ A POSKYTNUTÍ VZORKU

12. DOTACE NA POŘÍZENÍ ZÁSOB

13. ZÁRUČNÍ OPRAVY A VÝMĚNY VADNÉHO ZBOŽÍ

14. ZÁSOBY V MALOOBCHODĚ

14.1 Účtování zásob v prodejních cenách

14.2 Účtování zásob v pořizovacích cenách nebo v dodavatelské ceně

14.3 Přecenění zásob v maloobchodě

15. ÚČTOVÁNÍ V CELNÍCH A KONSIGNAČNÍCH SKLADECH

15.1 Úvodem

15.2 Celní sklady

15.2.1 Zboží je ve vlastnictví odběratele a je předpokládán jeho vývoz

15.2.2 Zboží je ve vlastnictví odběratele a nebude opět vyvezeno

15.3 Konsignační sklad

15.3.1 Smlouva o zprostředkování

15.3.2 Komisionářská a mandátní smlouva

15.3.3 Zboží je prodáváno skladovateli, ale až při jeho prodeji třetí osobě

15.3.4 Skladovatel kupuje zboží z konsignačního skladu do svého skladu

15.3.5 Skladovatel používá zboží na záruční a pozáruční opravy

15.3.6 Naturální úhrada odměny za skladování

16. OBALY

16.1 Pravidla společná pro účtování u dodavatele i odběratele

16.2 Nevratné obaly

16.2.1 Účtování u dodavatele

16.2.2 Účtování u odběratele

16.3 Vratné obaly

16.3.1 Dodavatel prodává zboží i obaly a zároveň se zavazuje obaly odkoupit zpět

16.3.2 Dodavatel při dodání zboží obal neprodává a požaduje jeho vrácení

16.3.3 Dodavatel při dodání zboží obal pronajímá a požaduje nájemné

16.4 Vratné láhve

16.5 Inventarizace obalů

17. INVENTARIZACE

17.1 Inventarizační manka a přebytky – jejich zúčtování a daňové uplatnění

18. OPRAVNÉ POLOŽKY

PŘÍLOHY

Chcete se na něco zeptat?