Powered by Smartsupp

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: ekonomy, účetní, vedoucí nákupu a zásobování, pro vedoucí skladů jak v podnikatelské sféře tak i v příspěvkových organizacích

 • účty určené pro účtování o zásobách v systému podvojného účetnictví (korporace, nestátní neziskové organizace, podnikající fyzické osoby)
 • náplň jednotlivých účtů třídy 1
 • ocenění zásob (kromě zásob vytvořených vlastní činností)
 • technika ocenění úbytku zásob (materiálu a zboží) při výdeji ze skladu
 • vedení skladových zásob způsobem A nebo B
 • zásoby vytvořené vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby)
 • novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016 (uvedeno z důvodu podstatných změn metodiky účtování a vykazování zásob)
 • zásoby přijaté či předané mimo účetní jednotku
 • normy úbytků a ztratné
 • prodej nadnormativních zásob • přeskladnění (převod mezi sklady)
 • dar • odpad • vzorky
 • konsignační sklad
 • obaly
 • drobný hmotný majetek
 • zásoby účtované do spotřeby
 • změna účetního programu
 • bonusy a skonta • reklamace
 • inventarizace a inventarizační rozdíly
 • zákon o dani z příjmu – fyzická likvidace zásob
 • opravné položky k zásobám
 • požadavky na Přílohu v účetní závěrce
 • vliv událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku (zákon o účetnictví)
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26184
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat