Powered by Smartsupp

Závazkové právo

Autor: Raban Přemysl a kolektiv

 • Kód produktu: 60833
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 532
 • Vazba: brož., 15,5 x 23 cm
 • ISBN: 978-80-7380-785-6
 • Datum vydání: listopad 2019
 • Běžná cena s DPH: 650 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -195 Kč
 • Vaše cena s DPH: 455 Kč
ks
  V prodeji

Přestože nová úprava smluvních vztahů nabyla účinnosti před více než pěti lety a v mnohých případech zásadně změnila doposud zažité postupy a pravidla chování při zakládání a změnách soukromoprávních majetkových vztahů, se zásadní díla, nutná pro pochopení nového systému, objevují v komplexní monografické, či učebnicové podobě jen velmi zvolna. Kolektiv autorů, pedagogicky působících v oblasti občanského a obchodního práva, si vytkl za cíl přispět odborné veřejnosti, podnikatelům, prostým účastníkům právních vztahů, ale i studentům k zaplnění těchto mezer. Publikace se snaží osvětlit systematickým výkladem, jak teoretické problémy obligačních vztahů, tak i prakticky vyložit způsoby vzniku, změn a zániku smluv a jiných závazků k plnění, jejich jednotlivé specifické druhy a následky porušení povinností, vzniklých z jejich neplnění či jiných porušení soukromého práva. Kniha navazuje na již rozebrané tituly podobně složeného kolektivu autorů (Občanské právo hmotné – Relativní majetková práva z roku 2013 a Občanské právo hmotné – Závazkové právo z roku 2014) s tím, že zahrnuje i změny a doplnění, vyplývající z nových právních předpisů vydaných do července roku 2019.

Chcete se na něco zeptat?