Powered by Smartsupp

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Autor: Alena Bányaiová

 • Kód produktu: 65630
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7552-058-6
 • Datum vydání: březen 2016
 • Běžná cena s DPH: 465 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -56 Kč
 • Vaše cena s DPH: 409 Kč
ks
  V prodeji
Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále zabývá smlouvou využívanou pro zabezpečení inženýrské činnosti, tedy příkazní smlouvou. Publikace rovněž upozorňuje na specifika smluv, jejichž předmětem je zhotovení stavby nebo činnosti s tím související, které jsou uzavírány v návaznosti na zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na dlouhodobost procesu výstavby nových objektů, kdy mohou probíhat nebo být dokončovány stavby zahájené před 1. 1. 2014, kdy je nezbytná i znalost úpravy účinnosti a aplikovatelnosti ustanovení občanského zákoníku, je i této otázce v publikaci věnována pozornost.

V neposlední řadě se publikace věnuje i otázce řešení sporů, které jsou v oblasti výstavby poměrně časté. S ohledem na nezbytnost rychlého řešení sporů je na tomto úseku často využíváno i alternativní řešení sporů, tedy rozhodčí řízení, kdy stručné vysvětlení povahy tohoto řízení, jeho výhod i nevýhod, předkládanou publikaci uzavírá.

Chcete se na něco zeptat?